Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Torvestia, s.r.o.

Kontrola subjektu poskytujícího službu informační společnosti - e-mailingové služby

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce e-mailingových služeb. Tyto povinnosti vyplývají z § 7 zákona č. 480/2004 Sb. a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Kontrolovaný subjekt však na oznámení o zahájení kontroly a další výzvu Úřadu nikterak nereagoval. Kontrolující tak uložil za tuto nesoučinnost pořádkovou pokutu ve výši 50 tis. Kč.

Na základě zjištění kontrolujícího bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba odeslala na předmětné e-mailové adresy obchodní sdělení bez souhlasů jejich adresátů, a tudíž porušila § 7 odst. 2 (náležitosti obchodního sdělení) zákona č. 480/2004 Sb., za což jí byla ve správním řízení uložena sankce ve výši 80 tis. Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.