Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost ZINABONT, s.r.o.

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce bankovních služeb. Tyto povinnosti vyplývají z § 7, který upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., neboť se nepodařilo jednoznačně prokázat, zda obchodní sdělení bez předchozího souhlasu adresátů šířila kontrolovaná osoba, nebo si tuto službu objednala u třetí osoby. Vzhledem k nesoučinnosti kontrolované osoby uložil kontrolující této osobě pořádkovou pokutu ve výši 25 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.