Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Traffic7 s.r.o.

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce různých společností (českých i zahraničních). Kontrolovaná osoba tak rozesílala obchodní sdělení ve prospěch více subjektů. Tyto povinnosti vyplývají z § 7, který se týká šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Jednalo se o opakované porušení (již v roce 2014 byla provedena kontrola s výsledkem – porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Na oznámení o zahájení kontroly a několikeré rozšíření kontroly a výzvy kontrolovaný subjekt nereagoval a kontrolující tak uložil kontrolovanému subjektu sankci ve výši 200 tis. Kč. I přes tuto skutečnost bylo kontrolujícím prokázáno porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy porušení povinnosti zasílat obchodní sdělení pouze po předchozím prokazatelném souhlasu adresátů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o rozsáhlou kontrolu co do počtu stížností, i do složitosti prokazování (více subjektů, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení zasílána, řetězení objednavatelů marketingových služeb atd.) nemohla tak být s ohledem na § 12 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. sankce za toto porušení již uložena.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.