Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost SCM

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce databáze, rozesílání newsletterů (direct mailing). Tyto povinnosti vyplývají z § 7, který upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení, zákona č. 480/2004 Sb., a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Kontrolovaný subjekt však na oznámení o zahájení kontroly, rozšíření kontroly a další výzvu Úřadu nikterak nereagoval. Kontrolující tak uložil za tuto nesoučinnost pořádkovou pokutu ve výši 100 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba nedoložila a neprokázala, že na předmětné e-mailové adresy byla obchodní sdělení zaslána po předchozím souhlasu adresátů, nebo že by byli adresáti jejími zákazníky a naopak stížnosti adresátů obchodních sdělení dokládají, že souhlas neposkytli, bylo tak kontrolou zjištěno porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V současné době je s tímto subjektem vedeno správní řízení o uložení pokuty, rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.