Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost ELKO TRADING, spol. s.r.o.

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti v souvislosti s nabídkou zboží internetového obchodu. Tyto povinnosti vyplývají z § 7 (šíření obchodních sdělení) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., a to v případě 17 e-mailových adres, na které kontrolovaný subjekt zaslal obchodní sdělení bez předchozího souhlasu adresátů, přičemž v jednom případě bylo zasláno nevyžádané obchodní sdělení též po předchozím odmítnutí adresátem.

Za porušení byla tomuto subjektu uložena pokuta ve výši 25 tis. Kč. Tento subjekt tak spáchal správní delikt podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., neboť opakovaně šířil obchodní sdělení bez souhlasu jejich adresátů.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.