Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Česká síť

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce poskytování internetového připojení a televize. Tyto povinnosti vyplývají z § 7, který upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se především o povinnost využívat podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas, pakliže se nejedná o zákazníky, pro něž platí tzv. princip opt-out. V rámci této kontroly doložil kontrolovaný subjekt výpisy z databáze registrovaných uživatelů, které obsahovaly registrované e-mailové adresy, datum a čas jejich registrace a dále také IP adresy, ze kterých byly registrace provedeny.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.