Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Home Credit, a.s.

Kontrola subjektu poskytujícího službu informační společnosti – nabídka finančních služeb

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce finančních půjček. Tyto povinnosti vyplývají z § 7 zákona č. 480/2004 Sb. a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. V tomto případě šlo o šíření jak v podobě e-mailových zpráv, tak též prostřednictvím sms zpráv.

Kontrolou bylo zjištěno, že v případě rozesílky prostřednictvím sms zpráv, byly tyto zprávy odesílány společnostmi T-mobile Czech Republic, a.s. a O2 Czech Republic a.s., a to pouze klientům těchto společností a na základě příslušných smluv. V případě e-mailových zpráv si kontrolovaný rozesílku objednal u společnosti iGate, s.r.o., která si však tuto činnost dále objednala u společnosti Hadys corp. s.r.o., a ta sdělila, že obchodní sdělení byla odeslána prostřednictvím společnosti Media Star, Ltd. z Hongkongu. Kontrolující v tomto případě konstatoval, že objektivní odpovědnost odesilatele obchodního sdělení nese ten, kdo jeho šíření zadá. Kontrolovaná osoba je tudíž odpovědná za dodržování podmínek pro zasílání obchodních sdělení uvedené v § 7 zákona č. 480/2004 Sb. (především v tom smyslu, zda byla splněna podmínka zasílat obchodní sdělení pouze po předchozím souhlasu adresátů).

Kontrolující tak v případě rozesílek prostřednictvím e-mailových adres konstatoval porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., za které byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 10.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.