Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Fyzická osoba podnikající

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce direct mailingových služeb nebo nabídce různých společností, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení zasílána. Tyto povinnosti vyplývají z § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení, zákona č. 480/2004 Sb. a týká se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., neboť se nepodařilo jednoznačně prokázat, zda obchodní sdělení bez předchozího souhlasu adresátů šířila kontrolovaná osoba nebo si tuto službu objednala u další společnosti. Vzhledem k nesoučinnosti kontrolované osoby, uložil kontrolující této osobě pořádkovou pokutu ve výši 25 tis. Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.