Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fyzická osoba podnikající

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce zboží různých společností (českých i zahraničních). Tyto povinnosti vyplývají z § 7, který upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Konkrétně se tyto podmínky týkají šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Úřadu bylo podáno celkem 265 stížností. Obchodní sdělení byla zasílána ve prospěch více společností. V rámci předkontrolního řízení, které mimo jiné spočívalo v komunikaci se všemi zúčastněnými společnostmi, byl zjištěn odesílatel předmětných obchodních sdělení. Na kontrolu, která vůči němu byla zahájena, však tento subjekt nikterak nereagoval. Za neposkytování součinnosti kontrolující uložil pořádkovou pokutu ve výši 100 tis. Kč. Provedenou kontrolou bylo zjištěno porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy porušení povinnosti šířit obchodní sdělení pouze po předchozím souhlasu adresátů. Vzhledem k § 12 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. však nemohla být sankce za toto porušení již uložena.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.