Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Effective marketing s.r.o.

Kontrola subjektu poskytujícího službu informační společnosti – slevový portál

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce zboží a služeb slevového portálu. Tyto povinnosti vyplývají z § 7 zákona č. 480/2004 Sb. a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Celkem bylo v této věci podáno přes 80 stížnostní. Kontrolovaný subjekt však na oznámení o zahájení kontroly a další výzvu Úřadu nikterak nereagoval. Kontrolující tak uložil za tuto nesoučinnost pořádkovou pokutu ve výši 100 tis. Kč. Na základě dalších zjištění kontrolujícího se však nepodařilo s jistotou určit odesílatele předmětných obchodních sdělení. E-mailové zprávy byly pokaždé odesílány z jiných domén, navíc registrovaných na smyšlené osoby.

Kontrolou se nepodařilo jednoznačně prokázat porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.