Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

EC PROFIT, s.r.o.

Kontrola subjektu při zpracování osobních údajů zákazníků

Kontrola se zaměřila na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., při zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob v souvislosti s obchodní a marketingovou činností kontrolované společnosti.

Kontrolující posuzoval též dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob v souvislosti s obchodní  a marketingovou činností společnosti.

V souvislosti s obchodní a marketingovou činností kontrolované osoby se neprokázalo, zda kontrolovaná osoba disponuje či nedisponuje souhlasy se zpracováním osobních údajů dle § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., a tedy zda zpracovává osobní údaje v rozporu s ustanovením § 5 odst. 2 (právní titul).

Za zjištěné porušení zákona č. 480/2004 Sb. však byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 500.000 Kč.


Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.