Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

e-BAAN NET, s.r.o.

Kontrola subjektu poskytujícího službu informační společnosti - zřízení webových stránek

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce zřízení webových stránek. Tyto povinnosti vyplývají z § 7 zákona č. 480/2004 Sb. a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Kontrolovaná osoba ve svém vyjádření odkazovala na souhlasy získané subjektem Czech Website, o. s. na www.neziskoveweby.cz. Výše uvedený subjekt dané souhlasy doložil pouze výpisem registrací z databáze a tabulkovým grafem. Na základě tohoto byla prověřena možnost registrace e-mailové adresy na www.neziskoveweby.cz, při které bylo zjištěno, že není systémem jakkoliv ověřována. Registrace jednotlivých uživatelů e-mailových adres na stránkách www.neziskoveweby.cz byla taktéž ověřována zpětným dotazem kontrolujícího u jednotlivých stěžovatelů. Ti uvedli, že na výše uvedené webové adrese registraci své e-mailové adresy neprovedli; pouze dva stěžovatelé uvedli, že registraci nemohou vyvrátit nebo potvrdit, respektive už si nevzpomínají, zda registraci provedli. Kontrolovaná osoba tak souhlasy předmětných adresátů obchodních sdělení neprokázala.

Kontrolující konstatoval porušení § 7 odst. 2 (náležitosti obchodních sdělení) zákona č. 480/2004 Sb. Vůči kontrolnímu protokolu byly podány námitky. Námitky byly předsedkyní Úřadu zamítnuty. Ve správním řízení byla účastníku řízení za porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. uložena sankce ve výši 75 tis. Kč.


Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.