Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Destiny Facility s.r.o.

Kontrola subjektu poskytujícího službu informační společnosti - nabídka zboží a služeb

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce zboží a služeb různých společností. Tyto povinnosti vyplývají z § 7 zákona č. 480/2004 Sb. a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Dále bylo předmětem kontroly též dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob v souvislosti s obchodní a marketingovou činností kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba reagovala sdělením, že v případě jedné části obchodních sdělení není jejich odesílatelem, v další části za odesílatele označila pana VM, a to na základě ústní dohody, kterou s ním uzavřela.

Kontrolující v tomto případě konstatoval, že kontrolovaná osoba je odpovědná za dodržování podmínek pro zasílání obchodních sdělení uvedené v § 7 zákona č. 480/2004 Sb. (především v tom smyslu, zda byla splněna podmínka zasílat obchodní sdělení pouze po předchozím souhlasu adresátů). Kontrolovaná osoba, jakožto zadavatel zasílání předmětných obchodních sdělení, si měla dostatečně prověřit, jakými souhlasy pan VM disponuje. Nelze spoléhat pouze na ujištění třetí strany, že patřičnými souhlasy disponuje. Z povahy souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, jak je výše uvedeno, je patrné, že osoba udělující souhlas musí vědět, k čemu souhlas dává (pro jaký účel, k jakému zasílání obchodních sdělení), jakému subjektu nebo ve prospěch jakého subjektu jí budou obchodní sdělení zasílána, tento souhlas musí být také prokazatelný. Kontrolovaná osoba však uvedené souhlasy neprokázala.

Kontrolující tak v tomto případě konstatoval porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. a uložil kontrolované osobě ve správním řízení za toto porušení sankci ve výši 8 tis. Kč.

Na rozšíření kontroly o předmět kontroly podle zákona č. 101/2000 Sb. kontrolovaná osoba již nereagovala, a tak v této části se nepodařilo prokázat, zda v souvislosti s marketingovou činností v rámci marketingové činnosti kontrolované osoby volejneomezene.cz, docházelo ze strany kontrolované osoby ke zpracování osobních údajů adresátů obchodních sdělení.


Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.