Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Auto ESA a.s.

Kontrola subjektu odpovědného za rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb. týkajících se rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků, a to především s ohledem na rozesílky formou SMS a dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob v souvislosti s obchodní a marketingovou činností kontrolované osoby.

Kontrolující vyhodnotil veškeré zjištěné skutečnosti, zejména pokud jde o zaslanou smlouvu, protokol o skartaci a protokol o předání databáze telefonních čísel, a na základě výše uvedeného kontrolu uzavřel s tím, že nebylo prokázáno, že kontrolovaná osoba v souvislosti se svou marketingovou činností zpracovávala osobní údaje adresátů předmětných SMS zpráv v rozporu ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.