Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Kontrola zpracování osobních údajů klientů subjektu zdravotní pojišťovna

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených v Hlavě II. zákona č. 101/2000 Sb. se zaměřením na zpracování osobních údajů pojištěnců ve zdravotní pojišťovně v souvislosti s jejich registrací.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností správce osobních údajů dle § 5 odst. 1 písm. c), (přesnost osobních údajů) a § 5 odst. 2 (prívní titul), neboť kontrolovaný subjekt neprodleně po zjištění, že došlo k neoprávněné registraci nového pojištěnce, proces registrace ukončil.

Kontrolou nebylo prokázáno, zda zaměstnanec zdravotní pojišťovny porušil povinnosti dle § 14 (povinnosti zaměstnanců) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.