Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Kontrola subjektu působícího v oblasti pojišťovnictví provedená na základě plánu kontrol Úřadu na rok 2016

Kontrola, která byla zahájena na základě kontrolního plánu pro rok 2016, byla zaměřena na dodržování podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracovávání osobních údajů pojištěnců. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný zpracovává řadu osobních údajů pojištěnců, včetně dat získaných z informačních systémů veřejné správy (to s odkazem na působení pojišťovny i v oblasti veřejného zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně souvisejících zákonů). Na veškeré zpracování osobních údajů, které bylo kontrolou dotčeno, lze aplikovat právní titul dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., tedy zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, případně právní titul dle § 5 odst. 2 písm. b) citovaného zákona, tedy zpracování dat na základě smlouvy se subjektem údajů (pojištěncem). Kontrolou bylo současně prověřeno řádné plnění povinností dle § 13, 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinností z oblasti zabezpečení zpracovávaných dat a povinnosti mlčenlivosti.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.

Kontrolovaný subjekt Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – kontrola byla provedena na základě plánu kontrol Úřadu na rok 2016.