Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Kontrola poskytování informací o pojištěncích

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., týkajících se poskytování informací o pojištěncích se zaměřením na plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 13 odst. 1 a 2 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno porušení povinností dle § 14 zákona č. 101/2000 Sb., neboť zaměstnankyně kontrolované osoby v rozporu s vnitřními předpisy předala výpis z evidenčního listu pojištěnce neoprávněné osobě. Kontrolou bylo zjištěno, že na pobočku zdravotní pojišťovny se dostavila osoba, která se prokázala svým průkazem totožnosti, vyžádala si výpis z evidenčního listu pojištěnce na svého nezletilého syna a dále na svoji registrovanou partnerku. Prokázala se osvědčením o uzavření registrovaného partnerství. Teprve následně bylo zjištěno, že registrované partnerství bylo již zrušeno. Zaměstnankyně v rozporu se stanovenými postupy zaměstnavatele předala žadatelce požadovaný výpis. Zaměstnankyně byla potrestána dle pracovně-právních předpisů.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb. správcem osobních údajů.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.