Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

UNIQA pojišťovna a.s.

Kontrola subjektu provozujícího svou činnost v oblasti pojišťovnictví

Úřad provedl a ukončil kontrolu subjektu na základě stížnosti, jejímž předmětem bylo upozornění na provoz klientské internetové aplikace, která byla podle vyjádření stěžovatele nedostatečně zabezpečena proti náhodnému nahlížení do dokumentace jiných klientů kontrolovaného subjektu.

Kontrolou bylo prověřeno dodržování podmínek kontrolovaného subjektu podle § 13 odst. 1 a odst. 4, které upravují povinnosti odpovědných subjektů při zabezpečení osobních údajů, zákona č. 101/2000 Sb. za situace, kdy dochází ke zpracování osobních údajů klientů/zákazníků kontrolované společnosti při jejich elektronickém zpracování prostřednictvím klientské aplikace.

Kontrola zjistila a potvrdila nedostatečné zabezpečení osobních údajů po určité časové období a v této souvislosti kontrolující konstatoval porušení povinností kontrolovaného subjektu podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Opatření k nápravě nebylo s ohledem na odstranění závadného stavu uloženo a probíhající správní řízení ve věci uložení pokuty nebylo prozatím ukončeno.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.