Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

UniCredit Bank Czech republika, a.s.

Kontrola dodržování povinnosti správce a zpracovatele při zabezpečení osobních údajů v rámci činnosti banky

Kontrola byla realizována na základě dvou na sobě nezávislých podnětů. Kontrolou bylo zjištěno, že v obou případech došlo k porušení základních povinností zaměstnance při zajišťování činnosti banky.

V prvním případě došlo k předání žádosti o úvěr dvou žadatelů (bývalí snoubenci), přičemž žádost vyplnil pouze jeden ze žadatelů a i přes ústní souhlas chyběl na žádosti podpis druhého spolužadatele, přičemž banka tuto chybu napravila až v okamžiku, kdy druhý spolužadatel odmítl uzavřít smlouvu. Věc řešila PČR i Státní zastupitelství a nebylo zjištěno deliktní jednání.

V druhém případě oproti vnitřním předpisům banky založil jeden zaměstnanec na základě písemného pověření své manželky její běžný účet a bez jejího vědomí dále podúčet, ke kterému měl přístup jen on. Dále v rozporu s vnitřními předpisy nahlížel prostřednictvím IT systému na její bankovní záznamy.

V tomto případě byl ještě před zahájením kontroly tento zaměstnanec propuštěn.

Kontrolou bylo konstatováno porušení povinností § 14, který upravuje povinnosti zaměstnance při zpracování osobních údajů, zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.