Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Traveliana s.r.o.

Kontrola subjektu při zpracování veřejně přístupných osobních údajů 

Předmětem opakované kontroly bylo podle tvrzení nových stěžovatelů neoprávněné zveřejňování soukromých telefonních čísel na webové stránce www.cislo.info.

Kontrolou byly prověřovány povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 písm. h), (zákaz sdružovat osobní údaje shromážděné k jinému účelu) a § 5 odst. 2 (právní titul). Kontrolní zjištění neprokázala porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.