Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Stellart, s.r.o., Teplice

Kontrola subjektu provozujícího zdravotnické zařízení v oblasti asistované reprodukce

Kontrola byla zahájena na základě podnětu pacientky, jejíž zdravotnická dokumentace se ztratila a nebyla předána příslušnému obecnému soudu, který si ji vyžádal.

Podnět podala klientka zdravotnického zařízení s podezřením na ztrátu její zdravotnické dokumentace včetně odebraných biologických vzorků.

Kontrolou bylo zjištěno, že zdravotnické zařízení porušilo povinnost dle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., neboť ztratilo dispozice nad osobními a citlivými údaji zpracovávaných ve zdravotnické dokumentaci stěžovatelky a dalších pěti pacientek, a to včetně ztráty biologických vzorků stěžovatelky a jejího partnera.

V návaznosti na porušení zákona bylo se společností vedeno správní řízení o uložení opatření k nápravě, a to přijmout a dokumentovat technicko-organizační opatření, která by zabránila ztrátě zdravotnické dokumentace a odebraných biologických vzorků.

V rámci správního řízení byla společnosti uložena pokuta ve výši 250 000 Kč.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.