Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Statutární město Plzeň

Kontrola statutárního města v oblasti pronajímání a správy bytového fondu – podnět podal zástupce Veřejné ochránkyně práv

Úřad provedl a ukončil kontrolu subjektu, který hospodaří s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictví. Záměrem kontroly bylo prověřit, jakým způsobem jsou shromažďována a dále zpracovávána osobní data zájemců o přidělení obecního bytu.

Kontrolou bylo prokázáno, že kontrolované statutární město zpracovávalo nejen osobní, ale i citlivé údaje účastníků vyplňujících přihlášky do výběru nájemce bytu.

Kontrolou bylo konstatováno, že zpracováním nadbytečných citlivých údajů žadatelů o byt, spočívající ve shromažďování informací o jejich trestní minulosti, porušil kontrolovaný subjekt své povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 písm. d), tedy povinnost shromažďovat osobní údaje v návaznosti na stanovený účel a nezbytném rozsahu, zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolovanému subjektu byla v rámci příkazního řízení uložena opatření k nápravě zjištěného stavu a stanovena lhůta pro jejich realizaci.

Kontrolovaný opatření provedl.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.