Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Státní veterinární ústav Praha

Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém na pracovišti

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených v Hlavě II zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením v sídle kontrolovaného. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný provozuje předmětný kamerový systém v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., neboť rozsah i umístění kamer a doba uchování záznamů, včetně přístupu k nim, odpovídají sledovanému účelu, tj. kamerový systém lze považovat za přiměřený prostředek k ochraně práv a právem chráněných zájmů kontrolovaného ve srovnání s intenzitou zásahu do práv na ochranu osobních údajů a soukromí dotčených subjektů údajů.

Kontrolou bylo posouzeno i plnění povinností dle § 11 (informační povinnost) a § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž ani v tomto případě nebylo shledáno pochybení. Nedostatek spočívající v absenci registrace předmětného zpracování osobních údajů Úřadem kontrolovaný již v průběhu kontroly napravil. Kontrola byla ukončena s využitím § 40a (upuštění od uložení pokuty) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.