Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Správa Národního parku Šumava

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním povolenek dle § 43 odst. 3, 4 ze zákazu dle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Kontrola byla zahájena na základě podnětu stěžovatelky, která se marně domáhala nápravy přímo u správy národního parku.

Kontrolou bylo zjištěno porušení povinností dle § 13 odst. 1, který upravuje povinnosti při zabezpečení osobních údajů, zákona 101/2000 Sb., neboť nezjištěnému počtu třetích osob byly zpřístupněny osobní údaje žadatelů o vstup/vjezd do národního parku, otištěných na Povolence, která musí být umístěna za předním sklem vozidla. V průběhu kontroly přijal kontrolovaný subjekt nová pravidla pro vyřizování žádostí, která respektovala povinnosti dle zákona č. 101/2000 Sb., a proto nebylo zahájeno řízení o uložení opatření k nápravě.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.