Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společenství vlastníků Olšová 2, 4, Plzeň

Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém v bytovém domě

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem, který je provozován SVJ v rámci správy budov.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností správce osobních údajů v souvislosti s provozem kamerového systému v bytovém domě, a to zejména ve smyslu stanoviska Úřadu č. 1/2016, které připouští provoz kamerového systému pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiné dotčené osoby v režimu § 5 odst. 2 písm. e), (oprávněný zájem správce) zákona č. 101/2000 Sb.


Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.