Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

SKARTACE s.r.o.

Kontrola zabezpečení osobních údajů při likvidaci (skartaci) spisového materiálu

Kontrola byla zaměřena v návaznosti na nález krabice s písemnostmi (dokumentace převážně od Úřadu práce hl. m. Prahy 3 obsahující osobní údaje cizinců žádajících o vydání povolení k zaměstnání) v obci Vestec; na plnění povinností zpracovatele osobních údajů dle Hlavy II zákona č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů v souvislosti se skartací písemných materiálů Úřadu práce ČR, Krajské pobočky pro hlavní město Prahu. Podnětem pro kontrolu bylo podání Policie ČR.

Kontrola se tak zaměřila zejména na opatření přijatá při zabezpečení osobních údajů při likvidaci (skartaci spisového materiálu) a prověření likvidace spisů souvisejících s nalezenými dokumenty.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný při zpracování osobních údajů (provádění skartace písemných materiálů pocházejících z činnosti Úřadu práce) přijal přiměřená opatření k zabezpečení osobních údajů dle § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. tak, aby nedošlo, byť i z nedbalosti k neoprávněnému zpřístupnění údajů. Zároveň bylo konstatováno, že kontrolovaný provádí likvidaci osobních údajů dle pokynů správce ve smyslu § 20 odst. 1 (likvidace osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. Souběžnou kontrolou bylo zjištěno, že odpovědnost za ztrátu předmětných dokumentů nesou zřejmě soukromé společnosti (resp. jejich jednatel), které zprostředkovávaly cizincům vyřízení potřebných dokladů.

Kontrolující ukončil kontrolu se závěrem, že k porušení povinností podle zákona č. 101/2000 Sb. nedošlo.


Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.