Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

SBD Praha

Kontrola zpracování osobních údajů v oblasti správy bytového fondu

Předmětem kontroly bylo prověřit podezření z neoprávněného zveřejnění osobních údajů členů bytového družstva osobou odpovědnou za správu domu a zpracování osobních údajů prostřednictvím aplikace eDomovník.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. d), (shromažďování ke stanovenému účelu) a e), (doba uchovávání), § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) a 4 (podmínky souhlasu), 6 (smlouva o zpracování), 11 (informační povinnost) a 13 (zabezpečení dat).

V návaznosti na výsledky kontroly byl odeslán příkaz o uložení opatření k nápravě a ve věci bylo zahájeno řízení o správním deliktu.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.