Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Provident Financial s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavření smlouvy o úvěru bez vědomí stěžovatele

Stěžovatel uvedl, že nikdy se společností Provident Financial s.r.o. neuzavřel smlouvu, ale ta vůči němu eviduje pohledávku. Tuto pohledávku přitom prodala společnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Kontrolou bylo zjištěno, že obě uvedené společnosti zpracovávaly osobní údaje stěžovatele pravděpodobně na základě úvěrového podvodu. Zpracování osobních údajů, které následně z jejich strany probíhalo, bylo prováděno na základě § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., tedy za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce a třetích osob. Ihned po zjištění, že osobní údaje stěžovatele jsou zpracovávány na základě krádeže identity, obě společnosti zpracování ukončily.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.


Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.