Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Prodialog, s.r.o.

Kontrola zpracování v souvislosti s vedením databáze dárců

Kontrola na základě předchozích kontrolních zjištění v  Mamma HELP, z.s., týkající se obesílání potenciálních dárců se žádostí o finanční příspěvek. Kontrolovaný službu zajišťoval pro Mamma HELP, z.s. na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů smlouvy za účelem fundraisingu.

Kontrolou byly prověřovány povinnosti správce ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c), (přesnost osobních údajů) a § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování).

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. c), neboť kontrolovaný neaktualizoval osobní údaje konkrétní osoby, jejíž osobní údaje v době kontroly nebyly již několik let veřejně dostupné a která v důsledku neprovedené aktualizace byla obeslána jako potenciální dárce, přestože v době zaslání žádosti již nežila.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaný přijal opatření k nápravě již v průběhu kontroly, a vzhledem k nízké společenské nebezpečnosti, nebyla pokuta uložena.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.