Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Pražská plynárenská, a.s.

Kontrola subjektu poskytujícího služby v oblasti plynárenství realizovaná na základě plánu kontrol pro 2015

Kontrola byla zaměřena na náležitosti souhlasu subjektu údajů při uzavírání smluv dle všeobecných obchodních podmínek. Předmětem kontroly bylo zejména dodržení povinností dodavatele v postavení správce nebo zprostředkovatele v postavení zpracovatele při sjednávání smluvních vztahů se zákazníky společnosti, se zaměřením na dodržování informační povinnosti.

Kontrolující posoudil stav věci tak, že kontrolovaná společnost neporušila ustanovení § 5 odst. 2, tedy dodržela podmínky pro zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů a § 11 odst. 1, tedy splnila informační povinnost vůči subjektu údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.