Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Perfect Clinic s.r.o.

Kontrola subjektu poskytujícího zdravotní služby

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce při zpracování osobních údajů pacientů – pořizování fotodokumentace k estetickému zákroku na klinice plastické chirurgie.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 13 odst. 1, který upravuje povinnosti při zabezpečení osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb., protože kontrolovaný subjekt nepřijal dostatečná opatření k tomu, aby měl kontrolu nad osobními údaji svých pacientů pořizovaných při fotodokumentaci.

Kontrolovaný podal proti kontrolnímu zjištění námitky, kterým předsedkyně Úřadu nevyhověla.

Protože kontrolovaný subjekt v průběhu kontroly přijal a doplnil své vnitřní předpisy týkající se zabezpečení osobních údajů, nebylo ve věci zahájeno řízení o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.