Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

One Energy Česká republika

Kontrola zpracování v souvislosti s předáním osobních údajů příjemci

Kontrola byla zahájena na základě podnětu Energetického regulačního úřadu s tím, že na základě jimi provedené kontroly bylo zjištěno, že společnost SVT Group, a.s., neoprávněně předala společnosti One Energy ČR a.s. přes 680 uzavřených smluv obsahujících osobní údaje vlastních klientů, a to bez jejich vědomí.

Kontrolou bylo konstatováno, že společnost One Energy ČR a.s. shromáždila v souvislosti s neoprávněným převedením klientů dodavatele energií společnosti SVT Group, a.s., osobní údaje 470 osob, a to bez jakéhokoli právního titulu, tedy v rozporu s povinností zpracovávat osobní údaje dle § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) zákona č. 101/2000 Sb. S ohledem na skutečnost, že společnost SVT Group, a.s., ukončila činnost dodavatele energií a s ohledem na skutečnost, že se jedná o uzavření soukromoprávních smluv regulovaných předpisy v rámci energetických předpisů, není Úřad v této záležitosti věcně příslušný nařizovat ukončení smluv.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.