Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obvodní soud pro Prahu 8

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním žádosti o osvobození od soudního poplatku

Kontrola proběhla na základě podnětu stěžovatelky, který se týkal postupu obvodního soudu při rozhodování o žádosti stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků. Soud zařadil tuto žádost, včetně všech příloh, do spisu ve věci hlavní, čímž umožnil dalším stranám sporu přístup k informacím zde uvedeným (včetně údajů o zdravotním stavu stěžovatelky), a to přesto, že rozhodování o žádosti o osvobození od soudních poplatků se týkalo výhradně stěžovatelky.

Kontrolující vyhodnotili postup soudu jako porušení povinnosti dbát ochrany soukromého a osobního života subjektu údajů podle § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. Námitky proti kontrolním zjištěním byly předsedkyní Úřadu zamítnuty.

Protože porušení výše uvedené povinnosti není správním deliktem, nebylo s kontrolovanou osobou vedeno navazující správní řízení.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.