Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

O2 Czech Republic

Kontrola subjektu poskytujícího služby elektronických komunikací

Úřad se na základě podnětů držitelů OP zabýval problematikou neoprávněného kopírování OP v návaznosti na povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 písm. d), který upravuje povinnost shromaždovat osobní údaje v návaznosti na stanovený účel a nezbytém rozsahu, § 5 odst. 2, který upravuje podmínky pro zpracování na základě souhlasu nebo jiného právního titulu podle zákona č. 101/2000 Sb.

Ze zjištění kontroly vyplynulo, že kontrolovaný subjekt stanovil podmínky při uzavření smlouvy (sjednání služby) o poskytování služeb elektronických komunikací tak, že nedílnou součástí sjednání smlouvy je podpis zákazníka spojený s prohlášením o znalosti všeobecných podmínek. Ve smluvních podmínkách (VOP) se uvádí, že účastník, resp. jeho zástupce, výslovně souhlasí s tím, že kontrolovaný je pro účely identifikace oprávněn zákonnými způsoby ověřit správnost údajů a pravost dokladů, pořídit kopie dokladů a tyto kopie archivovat. Dále z kontrolních zjištění vyplynulo, že pro pořizování kopií dokladů jsou kontrolovaným stanoveny/předepsány šablony tak, aby byly shromažďovány údaje v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 5 odst. 1, který se týká povinnosti odpovědných subjektů při zpracování osobních údajů, a § 5 odst. 2 – podmínky pro zpracování na základě souhlasu nebo jiného právního titulu, zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.