Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Kontrola subjektu poskytujícího zdravotní služby

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených v Hlavě II zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním zdravotnické dokumentace pacientů Nemocnice TGM Hodonín, p.o., zejména pak jejich zabezpečení a zpřístupňování se zaměřením na dodržování povinností správce osobních údajů dle § 13 (zabezpečení zpracování) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno, že nemocnice porušila ustanovení § 13 odst. 1 a 4 písm. c) (podmínky pro zabezpečení zpracování osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb.

Správní řízení o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků bylo zahájeno příkazem, který nabyl právní moci dne 24. 10. 2016. Ve věci bylo dále zahájeno řízení o správním deliktu.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.