Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Národní archiv

Kontrola zpracování v návaznosti na výsledky sčítání

Kontrola se zaměřila na dodržování povinností správce osobních údajů stanovených v Hlavě II. zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které byly předány Národnímu archivu od ČSÚ v návaznosti na výsledky sčítání lidu, domů a bytů provedeného v roce 2011.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.


Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.