Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ministerstvo vnitra - Národní jednotka EUROPOLU

Kontrola zpracování osobních údajů prováděného Evropským policejním úřadem

Kontrola Národní jednotky Europolu. Kontrola byla provedena na základě kontrolního plánu na rok 2016 a byla zaměřena na plnění povinností správce osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě Rozhodnutí rady o zřízení Evropského policejního úřadu (Europolu).

Kontrolou byly prověřovány povinnosti vyplývající ze znění § 5 odst. 1 (povinnosti správce) a odst. 2 (právní titul), § 11 odst. 1 (informační povinnost) a odst. 3 písm. b) (výjimky z informační společnosti) a § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonných povinností, kontrolovaný předložil souhrn systémových opatření vedoucích k vysoké míře kvality zpracovávání osobních údajů a jejich zabezpečení.

O výsledku kontroly Úřad informoval Společný kontrolní orgán Europolu v Bruselu.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.