Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ministerstvo vnitra

Kontrola zpracování osobních údajů v zařízení pro zajištění cizinců

Předmětem kontroly bylo zpracování osobních a citlivých údajů cizinců, kteří jsou umístěni v zařízení pro zajištění cizinců, a to v rámci Provozního informačního systému, který je provozován pro potřeby těchto zařízení. Kontrolovaný provozuje zařízení pro zajištění cizinců na základě § 130 zákona č. 326/1999 Sb. prostřednictvím Správy uprchlických zařízení, kterou pro tento účel zřizuje jako svoji organizační složku. Pro zajištění vnitřního provozu zařízení pro zajištění cizinců a pro zajištění práv a právem chráněných zájmů cizinců umístěných v těchto zařízeních vede Správa uprchlických zařízení, v souladu s § 150 zákona č. 326/1999 Sb. Provozní informační systém. V tomto informačním systému jsou zpracovávány osobní, případně i citlivé údaje cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců, které jsou potřebné pro plnění všech povinností a oprávnění uložených Správě uprchlických zařízení zákonem č. 326/1999 Sb. a pro zajištění vnitřního provozu, organizace a financování zařízení. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný k osobním údajům zpracovávaným v Provozním informačním systému nemá přístup, tj. údaje zde evidované nijak nezpracovává.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.