Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ministerstvo kultury

Kontrola subjektu MK ČR – působnost v oblasti církví a náboženských společností

Kontrola byla zahájena na základě kontrolního plánu pro rok 2016. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce/zpracovatele osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních (citlivých) údajů subjektů údajů, tj. členů či občanů hlásících se k jednotlivým církvím nebo náboženským společnostem podle zvláštního zákona, kdy kontrolovaný subjekt musí prověřit, zda byly splněny všechny podmínky a náležitosti pro vedení registračního procesu.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.