Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Městská policie hl. m. Prahy

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s činností městské policie

Kontrola se zaměřila na prověření podnětu oznamovatelky na neoprávněné zveřejnění videa na www.youtube.cz pořízeného strážníkem Městské policie hl. m. Prahy při výkonu jeho služby.

Kontrolou bylo konstatováno porušení § 13 odst. 1 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolovaný podal proti kontrolnímu zjištění námitky, které byly předsedkyní Úřadu zamítnuty.

V souvislosti s uvedeným jednáním je s kontrolovaným vedeno řízení o správním deliktu.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.