Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Městská policie Brno

Kontrola Městské policie – podnět postoupila Policie ČR

Kontrola proběhla na základě podnětu Policie ČR, jehož obsahem bylo, že v důsledku nedostatečného zabezpečení záznamového zařízení (paměťová karta) došlo ke zkopírování souborů obsahujících záznamy zákroků strážníků MP. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný (MP) sice přijal řadu opatření k zabezpečení osobních údajů zpracovávaných formou záznamu na paměťovou kartu, s ohledem na skutečnost, že i přes tato opatření došlo ke zpřístupnění osobních údajů neoprávněné osobě, bylo nicméně konstatováno porušení § 13 zákona č. 101/2000 Sb. S  povinností zabezpečit zpracovávané osobní údaje úzce souvisí povinnost vyjádřená v § 14 citovaného zákona, totiž povinnost zaměstnanců a osob v obdobném postavení postupovat výhradně v souladu s požadavky, které pro zpracování osobních údajů stanovil příslušný správce, popř. zpracovatel osobních údajů.  

Kontrolovaný již v průběhu kontroly deklaroval, že přijme dodatečná opatření tak, aby své povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb. beze zbytku naplnil.

Na základě této kontroly bylo následně s MP zahájeno správní řízení o uložení sankce.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.