Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Město Úvaly

Kontrola subjektu provozujícího transparentní účet města

Úřad provedl a ukončil kontrolu subjektu na základě stížnosti, jejímž předmětem bylo dodržování povinností správce při zpracování osobních údajů v rámci transparentních účtů města, vedených u Komerční banky, a.s. a GE Money Bank, a.s. Kontrolovaný již v rámci kontroly přijal opatření, jímž došlo k tomu, že údaje stěžovatelky již na transparentním účtu města zveřejněny nebyly.

V návaznosti na to byla kontrola ukončena bez kontrolního zjištění, které by konstatovalo porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.