Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Město Říčany

Kontrola zpracování v agendovém informačním systému

Kontrola se zaměřila na zpracování osobních údajů subjektů z informačního systému základních registrů MV ČR - registru obyvatel a evidence obyvatel.

Bylo kontrolováno plnění povinností města při zpracování osobních údajů subjektů údajů z Informačního systému základních registrů Ministerstva vnitra České republiky - registru obyvatel (dále jen „ROB“) a z agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen „AISEO“), na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Kontrolou bylo zjištěno, že město je ve vztahu k předmětným registrům v postavení zpracovatele osobních údajů, přičemž osobní údaje zpracovává za účelem výkonu přenesené působnosti obce dle zvláštních právních předpisů (zejména zákona č. 128/2000 Sb., zákona č. 111/2009 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 328/1999 Sb.). Kontrolovaný tedy postupoval na základě právního titulu dle § 5 odst. 2 písm. a) (zpracování dle zvláštního zákona) zákona č. 101/2000 Sb.

Dále bylo kontrolou prověřeno, že kontrolovaný přijal přiměřená opatření k zabezpečení osobních údajů dle § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. a že upravil povinnost mlčenlivosti zaměstnanců ve vnitřních předpisech města a v pracovní smlouvě v souladu s požadavky § 15 (povinnost mlčenlivosti) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolující konstatovala v kontrolním protokolu, že k porušení zákona č. 101/2000 Sb. v prověřované věci nedošlo.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.