Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Město Milovice

Kontrola města v oblasti pronajímání a správy bytového fondu

Úřad provedl a ukončil kontrolu na základě podnětu, který upozorňoval na praxi kontrolovaného subjektu, kdy k přidělení uvolněného nájemního bytu ve vlastnictví kontrolované osoby a v souladu s pravidly pro hospodaření s byty ve vlastnictví města byl žadatel o byt povinen prokázat, že disponuje dostatečnými příjmy na placení nájemného.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.