Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Mamma HELP, z.s.

Kontrola dodržování povinnosti aktualizovat databáze

Kontrola na základě stížností, jejichž předmětem bylo upozornění na obesílání potenciálních dárců se žádostí o příspěvek a s tím spojené zpracovávání, zejména aktualizace osobních údajů (zemřelých).

Kontrolou byly prověřovány povinnosti správce ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c), (přesnost osobních údajů), § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) a § 11 odst. 1 (informační povinnost) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 11 odst. 1, tedy informační povinnosti, neboť subjektům údajů byla poskytována mylná informace spočívající v tom, kdo je zpracovatelem (změna jména obchodní firmy, neuvedené IČO) jejich osobních údajů. Vzhledem k tomu, že kontrolovaný přijal opatření k nápravě již v průběhu kontroly, nebyla uložena pokuta.

Kontrolní závěry vedly k provedení kontroly u dalšího subjektu, a to společnosti Prodialog, s.r.o., která je smluvním partnerem kontrolovaného.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.