Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Islámská nadace v Praze

Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při provozování kamerového systému

Kontrola byla zahájena na základě podnětu doručeného Úřadu a v návaznosti na dřívější kontrolu provedenou u obdobného subjektu.

Kontrola byla ukončena se zjištěním, že kontrolovaný provozoval v prostorách modlitebny a v jejím okolí kamerový systém se záznamem (4 stacionární kamery s dobou uchování záznamu 10 dní), jehož účelem byla ochrana majetku kontrolovaného a majetku věřících navštěvujících modlitebnu. Zejména s ohledem na zaměření kamer a na stanovený účel zpracování bylo konstatováno, že prostřednictvím posuzovaného kamerového systému nedocházelo k nezákonnému zásahu do práva subjektů údajů na ochranu osobního a soukromého života.

Porušení zákona č. 101/2000 Sb. bylo zjištěno pouze u § 16 odst. 1 tohoto zákona, tj. předmětné zpracování osobních údajů nebylo oznámeno Úřadu. Vzhledem k tomu, že v době ukončení kontroly nebyl kamerový systém již v provozu, nebylo s kontrolovaným vedeno žádné navazující řízení.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.