Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Kontrola vzdělávací příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví

Úřad provedl a ukončil kontrolu subjektu na základě stížnosti, jejímž předmětem bylo upozornění na neoprávněné využívání rodného čísla za podmínky souhlasu jeho držitele.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. d), tj. povinnost shromaždovat osobní údaje v návaznosti na stanovený účel a nezbytném rozsahu, a § 11 odst. 2, který upravuje informační povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb.

V návaznosti na výsledky kontroly bylo zahájeno správní řízení a uložena pokuta ve výši 10 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.