Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

InfoScience Praha s.r.o.

Kontrola subjektu v oblasti výzkumu a vývoje

Kontrola byla zahájena z podnětu předsedkyně Úřadu a týkala se provozování Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), uváděného pod zkratkou VaVaI. VaVal je informační systém veřejné správy využívaný jako uznávaný a spolehlivý zdroj informací, které přestaly být dostupné po ukončení činnosti zpracovatelů (tak, jak ukládá zákon). Jedním ze zpracovatelů byla kontrolovaná osoba a podle podnětu existovalo mj. podezření, že osobní údaje, resp. rodná čísla stěžovatele a dalších vědců a řešitelů projektu mohla být ze systému VaVaI neoprávněně zpřístupněna, tedy dle podnětu mělo dojít k porušení ochrany osobních údajů při správě informačního systému, a to i po ukončení činnosti kontrolované osoby.

Kontrolou, která byla zaměřena na nakládání s osobními údaji i po skončení smluvního vztahu mezi jedním ze zpracovatelů osobních údajů a správcem, nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb. kontrolovanou osobou v rámci vymezených kompetencí mezi zpracovateli.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.