Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Hlavní město Praha

Kontrola subjektu magistrátní město při zveřejňování informací

Úřad provedl a ukončil kontrolu magistrátního města, jejímž předmětem bylo zveřejňování osobních údajů stěžovatele - žadatele o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. na webových stránkách kontrolované osoby, kdy v případě vyhovění žádosti žadatele jsou jeho údaje anonymizovány a v případě nevyhovění žádosti, což bylo předmětem kontroly, jsou jeho údaje zveřejněny.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. f), tj. povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny, § 5 odst. 2, tedy mít pro zpracování souhlas subjektu údajů nebo jiný legitimní titul pro zpracování bez souhlasu, a § 3, který upravuje podmínky pro zpracování osobních údajů podle zvláštního zákona, § 13, který upravuje povinnosti při zabezpečení osobních údajů a § 21, týkající se ochrany práv subjektu údajů zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolovaný podal proti kontrolním zjištěním námitky, kterým předsedkyně Úřadu vyhověla.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.