Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Fyzická osoba podnikající

Kontrola subjektu poskytujícího zdravotní služby – podnět předala Policie ČR

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce při nakládání s osobními údaji ve zdravotnické dokumentaci dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Kontrola byla zaměřena zejména na dodržování povinností správce osobních údajů stanovených § 13, který upravuje povinnosti odpovědných subjektů při zabezpečení osobních údajů, zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná lékařka porušila povinnost správce osobních údajů přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému zpracování osobních údajů, jakož i k jejich jinému zneužití, neboť řádně nearchivovala vyřazenou zdravotní dokumentaci u ní dříve registrovaných pacientů či osob, kterým poskytla zdravotní péči, a tím nesplnila povinnost uloženou správci osobních údajů v ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

Protože kontrolovaná lékařka v průběhu kontroly přijala a doplnila své vnitřní předpisy týkající se zabezpečení osobních údajů, nebylo ve věci zahájeno řízení o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.